Пријавите се
⎕ ⍆
X

Белзагонетке са бројевима

Вратите оригиналну слику бројевима који показују колико је фрагмент слике удаљен од исправне позиције
Вратите оригиналну слику бројевима који показују колико је фрагмент слике удаљен од исправне позиције
Про? Снимите мајсторску класу и добијте ВИП
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор