Пријавите се
⎕ ⍆
X

Нумбербус

Попуните правоугаону табелу бројевима од 1 до 9, са јединственим бројевима у сваком реду и различитим бројевима у суседним ћелијама.

Нумбербус је слагалица, која је правоугаона табела са девет колона. У неким ћелијама већ постоје бројеви од 1 до 9, остале су празне. За њих морате пронаћи праве бројеве. Доњи ред садржи суме за сваку колону. Бројеви у ћелијама које се међусобно додирују са стране или угловима морају бити различити. Такође, бројеви се не могу понављати у редовима. Понављање бројева је дозвољено у колонама.

Игра на енглеском се зове Grid Ten, пошто је оригинална слагалица користила додатни број - нула и, сходно томе, десет колона. На нашем сајту користимо девет цифара, као у Судоку, Какуро и другим сличним бројчаним слагалицама. Поред тога, постоје и поједностављене верзије слагалица од 5 и 7 колона, у којима је, респективно, само 5 или 7 бројева.


Про? Снимите мајсторску класу и добијте ВИП
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор