Пријавите се
⎕ ⍆
X

Белзагонетке

Квадратни фрагменти слике су помешани. Замените их да бисте вратили оригиналну слику
Квадратни фрагменти слике су помешани. Замените их да бисте вратили оригиналну слику
Про? Снимите мајсторску класу и добијте ВИП
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор