Пријавите се
⎕ ⍆
X

Слагалице тешке

Изабране само тешке загонетке које су добиле добре оцене од играча и мало просечно време решавања
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор