Пријавите се
⎕ ⍆
X

Мостови

Повежи бројеве са мостовима тако да њихов број буде једнак броју на острву. Нема раскрсница или кривина.
У слагалици „мостови“ (познатој и као „Хаши“), потребно је да повежете сва острва (бројеве) једноструким или дуплим мостовима (линијама), тако да бројеви буду једнаки броју мостова повезаних са њима. сва острва морају бити повезана у јединствен систем. Мостови се не могу кривити и укрштати.
Про? Снимите мајсторску класу и добијте ВИП
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор