Пријавите се
⎕ ⍆
X

Какурасу

Неопходно је правилно обојити ћелије у табели, фокусирајући се на бројеве.
У слагалици "Какурасу" треба да пронађете све попуњене ћелије, фокусирајући се на бројеве на врху и лево од табеле. Бројеви представљају збир тежина свих попуњених ћелија у одговарајућем реду или колони. Тежина ћелије је једнака броју ћелије по реду. Да би се олакшало решење, тежине одговарајућих линија су потписане десно и испод. Ако је збир тежина осенчених ћелија једнак броју, он је означен зеленом бојом. Ако прелази - црвено. Крстићи и упитници су потребни само за белешке, не утичу на решење.
Про? Снимите мајсторску класу и добијте ВИП
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор