Пријавите се
⎕ ⍆
X

Помозите пројекту

Ако вам се свиђа наш пројекат, онда помоћу овог обрасца можете изразити своју захвалност програмерима тако што ћете направити поклон у облику трансфера новца. Плаћање се врши помоћу платног система уМани. Изаберите износ у руским рубљама који сте спремни да донирате са листе.
руб.
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор