Пријавите се
⎕ ⍆
X

Вишеструке слагалице

Вишеструка слагалица се састоји од четири слике подељене на квадратне делове и помешане једна са другом. Циљ је да све слике буду исправне. Игра је слична процесу слагања белоруских слагалица.
Вишеструка слагалица се састоји од четири слике подељене на квадратне делове и помешане. Циљ је да све слике буду исправне. Игра је слична процесу слагања белоруских слагалица, само што вишеструке слагалице могу бити само хоризонталне, без бројева и само у три величине.
Про? Снимите мајсторску класу и добијте ВИП
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор