Пријавите се
⎕ ⍆
X
Пентомино - полиомино који се састоји од 5 ћелија.
Про? Снимите мајсторску класу и добијте ВИП
Ако нађете нетачан или погрешан превод елемената интерфејса сајта, пријавите: @GrandGames
:)
Врати минимизирани прозор